Het Energielabel

voorbeeld_label_4000_400Het energieprestatiecertificaat (energielabel) komt voort uit de Europese richtlijn EPBD voor de energieprestatie van gebouwen en brengt de energetische kwaliteit van een woning of gebouw in kaart. Het energielabel geeft de energiezuinigheid aan in vergelijking met woningen of gebouwen van hetzelfde type. Als eigenaar ben u verplicht bij  verhuur of verkoop van uw woning of gebouw een geldig energielabel te overhandigen. Naast de energie-index (A t/m G) staan op het label een aantal mogelijke verbeterpunten vermeld om het gebouw energiezuiniger te maken. GrootAJ-Energieadvies is gecertificeerd conform de BRL-9500 en is volledig gecertificeerd om energielabels en maatwerkadviezen af te geven voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

Het energielabel geeft de energetische kwaliteit van een woning of gebouw overzichtelijk weer in met een letter (A t/m G). Zo ziet u in één oogopslag wat de energetische staat is, onafhankelijk van het bewonersgedrag. Wanneer u bijvoorbeeld kijkt naar het energieverbruik van de afgelopen periode zegt dit niet zo veel. U zult begrijpen dat het energieverbruik afhankelijk is per gebruiker, het energielabel geeft een objectief beeld van het gebouw.

Ook utiliteitsgebouwen moeten bij verkoop of verhuur over een energielabel beschikken. Bij publiekstoegankelijke gebouwen met een gebruiksoppervlakte van 250 m². Denk hierbij aan sporthallen, zwembaden en gemeentehuizen.

Het energielabel brengt de huidige staat van uw gebouw of gebouw in kaart. Als u ook daadwerkelijk veranderingen wilt doorvoeren om uw woning of gebouw energiezuiniger te maken kunt het beste een energiemaatwerkadvies laten opmaken door GrootAJ-Energieadvies.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) ziet toe op de naleving van de verplichting van het hebben van een energielabel. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Energieakkoord. Het maakt voor de ILT niet uit of u op grond van de koopovereenkomst hebt afgesproken geen label te verstrekken.

Wat als er geen  energielabel is?

Bij het leveren van een woning of gebouw (Utiliteit) zonder hierbij een definitief energielabel te verstrekken, kan een sanctie aan de verkoper/verhuurder worden opgelegd. Dit kan gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen maar er kan ook direct een boete van maximaal € 400, = voor een woning.

Per 1 juli 2015 kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper/ verhuurder  riskeert anders een boete die kan oplopen tot 20.250,- voor utiliteiten (gebouw/pand). De eerste 26 boetes zijn in oktober 2017 reeds opgelegd, laat het u niet gebeuren en neem contact met ons op om uw pand(en) te laten labelen!

Laat daarom uw woning/ pand(en) labelen!

wij zijn erkend deskundige en mogen het definitief label valideren. wij hebben reeds vanaf de verplichte labelling in 2008 veel ervaring met maatwerkadviezen en labelling, wat maakt dat er veel ervaring is in het beoordelen van het energielabel. Tevens is Arnold de Groot voor de Noordelijke provincies “Energiecoach” voor SNN en de Provincies, om woningeigenaren objectief adviezen te geven over het verduurzamen van woningen in het kader van Energiesubsidies en waardevermeerdering.

Daarnaast valideren wij het definitief energielabel via de RVO-applicatie (binnen 24 uur) ervan uitgaande dat de bewijsvoering compleet wordt aangeleverd .

https://www.energielabelvoorwoningen.nl (u kunt ons vinden onder: Arnold de Groot, energiecoach of "tegoedbon" )