Projecten

Utiliteits labels voor Gemeenten SudWest Fryslan en Littenseradiel!

GrootAJ - Energieadvies heeft voor de Gemeenten SudWest Fryslan en Littenseradiel de energielabels EPA-U verzorgd voor scholen die verkocht worden!

Ook lokale overheden dienen hun vastgoed te voorzien van een Energielabel bij verhuur en verkoop van hun vastgoed!

Heeft u het al geregeld, neem voor informatie contact met ons op!

Bekijk dit project »

GrootAJ-Energieadvies heeft thermische foto's gemaakt van Theater "De Lawei'' in Drachten!

GrootAJ-energieadvies heeft in opdracht van theater “De lawei’’ te Drachten als voorbereiding op een drastische renovatie van het theater een thermische foto rapportage gemaakt.

Bekijk dit project »

GrootAJ-energieadvies maakt voor de Gemeente Leeuwarden, Maatwerk -en bouwkundigadviezen!

In opdracht van de Gemeente Leeuwarden maakt GrootAJ-Energieadviesmaatwerk -en  bouwkundigadviezen voor woningen  aan de Nijlânsdyk / Prinssessenweg te Leeuwarden.

Het doel is reverentiewoningen te krijgen in de wijk Nijlânsdyk te leeuwarden.

Leeuwarden is voornemens een verduurzamingproject op te zetten in Leeuwarden te beginnen in de genoemde wijk.

 

Bekijk dit project »

GrootAJ-Energieadvies heeft voor de Gemeente Sudwest Fryslan energetische adviezen gemaakt!

GrootAJ-Energieadvies heeft een opdracht van de Gemeente SWF binnen gehaald om voor 32 woningen een energetisch advies te maken. Het betreft een Project in de 1e, 2e en 3e Woudstraat te Sneek, waarvan de Gemeente en stichting “Oud Sneek” de wens hebben de genoemde straten energetisch en bouwkundig te upgraden.

Aan de hand van het bouwkundige en energetisch advies die aan de bewoners worden aangeboden, worden de bewoners geënthousiasmeerd om hun woning weer in de oude stijl aan te passen en tegelijk te verduurzamen comfort de huidige eisen.

Bekijk dit project »

Duurzaam wonen!

Een willekeurig greep uit de woningen die een energielabel en een maatwerkadvies hebben gekregen.

Bij nagenoeg alle woningen leidt het uitvoeren van de geadviseerde energiebesparende adviezen tot minimaal twee labelsprongen en in een enkel geval zelfs tot het A+ label! De maatregelen die genomen worden varieren van isoleren tot het plaatsen van Zonneboilers en/of energieopwekking via PV-pannelen. In alle gevallen betreft het woningen die minimaal 15 jaar oud zijn, zelfs een woning uit 1830 is via onderandere isolatiemaatregelen op een "A' label te brengen.In alle gevallen heeft GrootAJ-Energieadvies het maatwerkadvies verzorgd .

Bekijk dit project »